Rado Kapell, vintage

CHF550.00
-

Rado Kapell, vintage

Quantity

Rado Kapell, vintage

Case size without crown 38x41mm